LEMONTA s.r.o.

Zásady ochrany osobních údajů

Tato pravidla pro ochranu soukromí (dále jen „Pravidla“) popisují, které osobní údaje jsou shromažďovány nebo vytvářeny (zpracovávány). Tato Pravidla popisují druhy osobních údajů, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky, a také způsob, jakým jsou Vaše osobní údaje používány, sdíleny a chráněny.  Najdete zde i vysvětlení možností, které ve vztahu k Vašim osobním údajům máte k dispozici, a jak nás můžete kontaktovat.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a kdy

O poskytnutí určitých osobních údajů Vás vždy předem žádáme. Tyto osobní údaje zahrnují Vaše:
• Kontaktní údaje včetně jména, e-mailu, telefonního čísla a adresy pro poskytnutí služby a fakturační adresy
• Osobní údaje jako je místo bydliště, datum narození a historie odeslaných formulářů
• Obrázky, fotografie a videa, pokud je dobrovolně přiložíte
• Osobní nastavení (preference) včetně Vašeho nastavení v oblasti marketingu a používání cookies

Při interakci s našimi webovými stránkami jsou údaje automaticky shromažďovány a sdíleny s naší společností prostřednictvím technologických platforem, které daný zážitek poskytují. Například Váš internetový prohlížeč či mobilní přístroj může sdílet určité údaje s naší společností v rámci toho, jak tyto přístroje komunikují se webovými stránkami. Údaje zahrnují:

  • Identifikační čísla přístroje, přístup do sítě
    • Cookies, adresy IP, odkazovací záhlaví, údaje identifikující Váš internetový prohlížeč a jeho verze, jakož i webové „beacons and tags“
NÁSTROJE K ŘÍZENÍ TOHO, CO SHROMAŽĎUJEME

Při používání našich Aplikací Vás taktéž informujeme o tom, že údaje shromažďujeme a používáme, v rámci standardních povolení v obchodech s aplikacemi, operačních systémech pro mobily.  Také Vás vyzýváme k udělení souhlasu, kdykoli je to zapotřebí.
V mnoha případech Vám Váš webový prohlížeč či platforma mobilního přístroje poskytnou další nástroje umožňující ovládat to, kdy Váš prohlížeč či přístroj shromažďují či sdílejí konkrétní kategorie informací.  Váš mobilní přístroj nebo internetový prohlížeč tak například můžou nabízet nástroje umožňující Vám spravovat používání cookies či sdílení informací o poloze.  Doporučujeme Vám, abyste se s těmito nástroji, jimiž Váš přístroj disponuje, seznámil/a.

PROČ A JAK POUŽÍVÁME (ZPRACOVÁVÁME) VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje, které o Vás získáme, používáme následujícími způsoby:

Abychom udrželi v chodu naše podnikání a abychom naše podnikání, výrobky a služby nadále zlepšovali.
Údaje, které nám poskytnete, můžeme použít pro účely našeho podnikání.  Například můžeme tyto informace použít pro účely účetnictví, auditu a další interní zpracování.  Nebo můžeme například použít údaje o tom, jak naše služby používáte a webové stránky používáte, použít k vylepšení Vaší uživatelské zkušenosti a také ke zjištění (diagnostice) technických problémů či problémů s poskytováním služeb a ke správě našich webových stránek.

Abychom chránili naše práva, majetek či bezpečí nebo práva, majetek či bezpečí dalších osob.

Můžeme taktéž použít údaje o tom, jak naše webové stránky, k prevenci či odhalení podvodu, zneužití, protiprávního použití a porušení našich Podmínek používání, jakož i k tomu, abychom splnili rozhodnutí soudu, státních orgánů či podmínek stanovených platným právními předpisy.

Pro účely obecného výzkumu a analýz pro naše interní účely.

NAŠE SPOLEČNOST VAŠE OSOBNÍ MŮŽE SDÍLET:

se spřízněnými společnostmi společnosti pro výše popsané účely.

s třetími stranami – poskytovateli služeb zpracování osobních údajů jménem naší společnosti, například za účelem zpracování plateb, zasílání a doručování, správu a servis našich údajů, distribuce elektronických zpráv, výzkumu a analýz, řízení značky a propagace produktů, jakož i za účelem administrace určitých služeb a funkcionalit (tzv. features).

s dalšími stranami v rozsahu nezbytném pro: (i) dodržení/splnění výzev státních orgánů, rozhodnutí soudu či příslušného právního předpisu; (ii) zabránění v protiprávním použití našich Webových stránek či v porušení Podmínek použití našich webových stránek a našich pravidel; (iii) obhajoby před nároky vznesenými třetími stranami; a (iv) pomoc při bránění podvodům a při vyšetřování podvodů.

Osobní údaje, které ve vztahu k Vám máme, můžeme také převést v případě, že dojde k prodeji části nebo celého našeho podnikání či obchodního majetku (a to včetně případu reorganizace, odštěpení, rozpuštění či likvidace). 
Uchovávání Vašich údajů: Vaše osobní údaje uchováváme po takovou dobu, jak je zapotřebí k naplnění účelů, pro které jsme tyto údaje shromáždili, pokud příslušný právní předpis nestanoví jinak. 

Vaše práva související s Vašimi osobními údaji: Máte právo odvolat svůj souhlas týkající se našeho používání Vašich osobních údajů, pokud byly poskytnuty na základě souhlasu. Máte také právo požadovat: (i) přístup k Vašim údajům, (ii) jejich úpravu v případě, že námi uchovávané údaje jsou nesprávné či nepřesné, nebo (iii) změnu či vymazání Vašich osobních údajů.  Máte také právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů na základě závažných a legitimních důvodů souvisejících s Vaší specifickou situací/Vaším specifickým postavením.  Máte také právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, včetně možnosti odmítnout jejich použití pro účely přímého marketingu.

Když používáte naše Webové stránky, naše společnost z Vašeho prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat osobní údaje.  Ke sesbírání těchto informací používáme nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. cookies a pixelové tagy; tyto informace mohou zahrnovat Vaši (i) IP adresu; (ii) jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a informace týkající se toho, zda Váš přístroj disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům (features); (iii) jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje; (iv) doménu, typ prohlížeče a jazyk, (v) druh operačního systému a jeho nastavení; (vi) stát a časové pásmo; (vii) dříve navštívené webové stránky; (viii) informace o Vašich krocích na našich Webových stránkách, jako například klikání, formuláře a označené preference; a (ix) čas přístupu a referenční adresy URL.

Prostřednictvím Webových stránek mohou shromažďovat informace také třetí strany, a to s využitím tzv. cookies, zásuvných modulů (plug-ins) a widgety (widgets) třetích stran.  Tyto třetí strany shromažďují údaje přímo z Vašeho internetového prohlížeče a jejich zpracování podléhá vlastním pravidlům třetích stran pro ochranu soukromí. 

Cookies a pixelové tagy používáme ke sledování toho, jak naši zákazníci používají Webové stránky, a abychom porozuměli preferencím našich zákazníků (například volba státu a jazyka).  To nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost. Cookies a pixelové tagy používáme též k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem naše Webové stránky dále zlepšovat.  Na Našich Webových stránkách používáme v zásadě tři kategorie souborů cookies:

Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Vás při procházení našich Webových stránek zapamatovat již během jediné návštěvy, nebo – přejete-li si to – při každé návštěvě.  Napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.

Zlepšující fungování: Tyto soubory cookies nám umožňují zlepšovat funkcionalitu našich Webových stránek tím, že sledujeme jejich používání.  V některých případech tyto cookies zlepšují rychlost odezvy na Vaše požadavky a umožňují nám zapamatovat si Vaše volby vybrané pro dané stránky.  Tyto cookies můžete odmítnout v rámci nastavení. Pokud tyto cookies odmítnete, může to vést k tomu, že doporučení nebudou přesná a chod stránek se zpomalí.

Sociální média a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Vás se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z našich Webových stránek.  Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu Vašim zájmům, a to na našich Webových stránkách i mimo ně.  V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování Vašich osobních údajů.  Tyto cookies můžete odmítnout v rámci nastavení. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Vás nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Twitteru či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, abyste na sociálních médiích sdíleli obsah.

Vždy máte možnost změnit své preference v části nazvané „Nastavení souborů cookies“ nacházející se ve spodní části každé z našich webových stránek.

Právní předpisy i naše postupy se mění v čase.  Pokud se naše Pravidla rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách.  Pokud však zásadně změníme způsob, jak osobní údaje zpracováváme, oznámíme Vám to předem, nebo v případech, kdy to vyžaduje zákon, Vás požádáme o souhlas ještě před uvedením takových změn do praxe.  Důrazně doporučujeme, abyste si naše Pravidla prostudovali a pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám.

Správce:
LEMONTA s.r.o., C 9424/KSPL Krajský soud v Plzni, IČO: 25216023, DIČ: CZ25216023, Chebská 53, 356 01 Sokolov

U Poptávky a v Kontaktech je následující souhlas se zpracováním osobních údajů:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů *

Kliknutím na níže uvedený odkaz „Odeslat“, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění výslovně souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů, které poskytuji prostřednictvím společnosti LEMONTA s.r.o. Tyto údaje poskytuji společnosti LEMONTA s.r.o., jako správci osobních údajů či jako jeho zmocněnému zástupci, výhradně za účelem poskytnutí informací, nejdéle na tři roky od jejich zaslání.