LEMONTA s.r.o.

Povrchová úprava kovů
obnova a ochrana kovových povrchů
prodloužení životnosti a nový vzhled
Tryskání, metalizace, nátěry

V rámci obnovy a ochrany povrchů nabízíme řešení pro váš projekt. Povrchová úprava kovů je nezbytná pro prodloužení životnosti, vylepšení vzhledu a v konečném důsledku i úspoře za opravu.

Provádíme širokou škálu povrchových úprav včetně potřebného servisu, poradenství a dopravy. Ve všech odvětvích má náš tým dlouholetou praxi a potřebné certifikace.

Bližší informace a objednávky prací:

Povrchová úprava kovů | LEMONTA s.r.o.
Povrchová úprava kovů | LEMONTA s.r.o.

tryskání

Tryskání kovů (pískování kovů) se nejčastěji využívá pro přípravu povrchu dosažením určité drsnosti a čistoty povrchu (odstranění zrezavění) před aplikací nátěrových hmot nebo před nanášením žárového nástřiku.

Tryskání provádíme

  • ve stacionárním tlakovzdušném tryskacím boxu o rozměrech 12x4x4 m se sběrem a recyklací tryskacího média, které snižuje ekologické zatížení životního prostředí
  • mobilním způsobem v terénu pomocí mobilní tlakovzdušné tryskací jednotky

Pro tryskání ve stacionárním boxu používáme recyklační ocelový granulát, pro tryskání mobilním způsobem používáme křemenný písek odpovídající frakce nebo ekologickou ostrohrannou strusku

Povrchová úprava kovů | LEMONTA s.r.o.

metalizace

Metalizace neboli žárové stříkání kovů (tzv. šopování) se provádí zejména u objemných konstrukcí (mostní konstrukce, nádrže, sila, stožáry atd.) s vysokým korozním zatížením, které svou velikostí nelze běžně žárově zinkovat ponorem v zinkovně.

Žárový nástřik provádíme pomocí mobilního elektrometalizačního zařízení.

Jako protikorozní materiál používáme zinek Zn a především slitinu zinku a hliníku ZnAl tzv. Zinacor. Tato ochrana si vyžaduje předchozí tryskání.

Na závěr je na tento povrch aplikován ochranný utěsňující nátěr nebo nátěrový systém.

Povrchová úprava kovů | LEMONTA s.r.o.

nátěry

Průmyslové a antikorozní nátěry jsou vhodné pro nejrůznější atmosférická prostředí od interiérů s vytápěným provozem (C2) až po těžké venkovní průmyslové prostředí chemických výrobních provozů (C5).

Nátěry (nátěrové systémy) provádíme zejména vysokosušinovými epoxidovými a krycími polyuretanovými materiály předních výrobců.

Zejména používáme a jsme proškoleni výrobci HEMPEL a REMBRANDTIN. K nanášení barev používáme běžné druhy aplikace.

Pro nanášení nástřikem využíváme metodu bezvzduchového stříkání, tzv. airless. Aplikaci nátěrových systémů provádíme buďto v lakovacím boxu o rozměrech 12x4x4m nebo v terénu.

U všech metod protikorozní ochrany mobilním způsobem používáme v terénu zabezpečení proti úletu prachových částic a ochrany před atmosférickými vlivy (zaplachtovací přístřešky).

 

proč Lemonta?
Zkušenosti

Jsme 25 let fungující společnost, která reaguje na aktuální požadavky prostředí a trhu, disponuje spolehlivým a stabilním týmem odborníků

Flexibilita

Naše široké portfolio činností, výrobní prostory a vlastní autodoprava včetně manipulační techniky nám dává možnost splnit (téměř) jakékoliv přání zákazníka

Komplexnost

Komplexnost poskytovaných služeb nám a našim zákazníkům zaručuje efektivnost, spolehlivost a v dnešní době tak potřebnou operativnost při řešení složitých úkolů

Certifikace

Vlastníme řadu certifikátů a oprávnění, které poskytují záruky v poskytovaní kvalitních služeb a posilují důvěru našich zákazníků

Poptávka služeb