Výroba a montáž ocelových konstrukcí

 

 • Výroba a montáž ocelových konstrukcí z válcovaných a uzavřených profilů z konstrukčních ocelí sk. 1.1 – 1.4, nebo konstrukčních korozivzdorných ocelí sk. 8,
 • Výroba ocelových svařenců z válcovaných plechů.
 • Výroba a montáž stavebně zámečnických konstrukcí – PSV
 • Opláštění ocelových nebo betonových skeletů stavebních budov.
 • Oprava pásových dopravníků, oprava korečků, renovace dílů.
 • Demontáž technologických celků.
 • Rektifikace jeřábových drah.
 • Výstavba stožátů sítí GSM.
 • Výroba a montáž vyhlídkových plošin a rozhleden z oceli
 • Konstrukční činnost CAD/3D.
 • CNC plasmové řezání, stříhání, CNC zakružování a ohraňování plechů, ohýbání profilů.
 • Třída provedení EXC2, EXC3 a EXC4 dle ČSN EN 1090-2

 

             Disponujeme výrobními prostory o velikosti 1300m2 vybavené mostovými jeřáby.

             Maximální možný rozměr jednoho výrobku: 4x4x35 m, max. hmotnost výrobku 5 tun

 

             Svářečské práce

             Svářečské práce provádí kvalifikovaný a odborně způsobilý svářečský personál s certifikáty v

             souladu s EN 287-1 a PED 97/23/EC (v metodách 111/MMA; 135/MAG: 141/TIG).

             Svářečské práce a technologii svařování dozoruje a stanovuje svářečský dozor s kvalifikací

             I/EWT, IWI-C a Sc-WRB v souladu s normou ČSN EN ISO 14 731.

             Společnost Lemonta s.r.o. dále disponuje vlastním pracovníkem pro provádění

             NDT v metodách VT, PT, RT – vyhodnocování radiogramů –

             certifikace pracovníka v souladu s EN 473 a PED 97/23/EC – Level II.