ČEZ,a.s. ETI Výstavba a prodloužení pasové dopravy Stabilizátu

v celkové délce 960 b.m. včetně kompletace hnacích stanic a shazovacích vozů

D+M potrubí,armatur a čerpadel v rozsahu DN 600 až DN 1800 pro ČEZ, a.s. EPRU