Výroba a montáž potrubí a zámeč. prvků, chladící věž č.4