Dodávka a montáž potrubí napájecího čerpadla – tlak 10,3 MPa