Dodávka a montáž postřikových děl, skládka uhlí ČEZ, a.s., CHÚV – ETI